Kategorie

  • Brak kategorii

*

istnieje tzw. syndrom DDA czyli dorosłych dzieci alkoholików. głosuję za wyróżnieniem również syndromu DDP, czyli dorosłych dzieci pracoholików. objawy: poczucie nieustającej presji na robienie czegokolwiek mającego ogólnie przyjętą wartość, pożytecznego, czy też po prostu wymagającego wysiłku skierowanego na zewnątrz (praca nad sobą się nie liczy). ponadto wszelkie objawy nerwicowe somatyczne i psychiczne, wynikające z niemożliwości [...]

*

jak to cudownie mieć własny, WŁASNY dom :)

*

prze-mę-cze-nie.