Kategorie

  • Brak kategorii

*

szpaki śpiewają już bardzo głośno. wiosna jest tuż za zakrętem.

*

myślę, że nie mamy wspomnień z najwcześniejszego okresu dzieciństwa, bo nie znaliśmy jeszcze wtedy słów, abyśmy mogli przez te słowa zapamiętać obrazy, zdarzenia i uczucia.