Kategorie

  • Brak kategorii

*

miłość leczy.

*

ubywa mnie. im bardziej ginę, tym bardziej chcę żyć. tym bardziej nie mam siły żyć. tym bardziej nie umiem. sięgam po pomoc.

*

nastąpiło prawidłowe przewartościowanie życia. wreszcie.

*

jestem choć życie po raz kolejny wymknęło mi się spod kontroli. silny stres i parę przykrych słów które ugodziły boleśnie i głęboko w samo serce duszy („Nierozważnie mówić – to ranić jak mieczem” Księga Przysłów 12:18) spowodowało, że popadłam w błędne koło lęku, obaw, nieraz wręcz panicznego strachu, bólu, problemów z jedzeniem i spaniem, samonapędzającą [...]