Kategorie

  • Brak kategorii

*

w spokoju nadchodzącej nocy słucham najpiękniejszego z koncertów płomienie śpiewają dziko z trzaskiem obracając w proch swoje instrumenty cisza gra bezgłośnie na źdźbłach trawy pod palcami na szyi twoje tętno nadaje rytm daleko daleko psy a jeszcze dalej grzechotki żab i chyba nawet gwiazdy zdają się coś nucić. słucham dziecka chłodnej nocy i ciepłego wieczoru [...]

*

„Remember the nice and beautiful witch in The Wizard of OZ? She told Dorothy that she had the way home all along. Home, my sweet darlings is YOU. And you have had the way all your life. Find YOU. Love YOU. And watch what happens. Love, Pam”