Kategorie

  • Brak kategorii

*

eh eh eh i dobrze i źle taka jest pewnie natura życia ? [doczesnego] o ileż łatwiej przychodzi martwić się niepewnością, niż cieszyć oczywistym faktem. semestr letni już zaatakował. nie tylko mnie prawda? więc wam też – dużo optymizmu i siły do walki.